martes, 25 de noviembre de 2014

Neolithic flint axe and preserved wooden handle discovered in Denmark

En ca. 5500 år gammel flintøkse med velbevaret skaft kaster lys over stenalderbefolkningens rituelle handlinger
Ved de arkæologiske undersøgelser forud for den kommende Femern Bælt-forbindelse har arkæologer ved Museum Lolland-Falster fundet en utrolig velbevaret skæftet flintøkse. Der er tale om en ca. 5500 år gammel tyndnakket økse, der bevidst er stukket ned i, hvad der i stenalderen var havbunden ud for den lollandske sydkyst. Økserne er et af de typiske fund fra stenalderen, men i skæftet form er de utroligt sjældne.
"At finde en skæftet økse, der er så velbevaret er helt utroligt. På grund af de helt unikke bevaringsforhold har vi fundet meget organisk materiale i løbet af udgravningerne, heriblandt et stort antal bearbejdede og lodretstående træstager. Men også mere specielle genstande som en padleåre, to buer og ca. 14 økseskafter er fundet lodretstående i, hvad der i stenalderen var strandkanten. Men da vi pludselig så, at vi faktisk stod med det meste af en hel skæftet økse stukket 30 cm ned i havbunden, vidste vi, at det var et helt specielt fund, vi havde gjort" fortæller Søren Anker Sørensen, arkæolog ved Museum Lolland-Falster.
De lodretstående genstande, der er fundet i udgravningerne øst for Rødbyhavn, viser tydeligt, at befolkningen har brugt kysten til offerområde. Genstandene er bevidst stukket ned i undergrundsleret som et led i en rituel deponering.
For at beskytte den skæftede økse bedst muligt blev den hurtigt pakket ind i et præparat af gips og sendt til konservering på Nationalmuseet. Vi håber, at undersøgelserne i forbindelse med konserveringen kan være med til at kaste nyt lys over det særlige fund.

Source: Museum Lolland - Falster: http://www.aabne-samlinger.dk/femernforbindelsen/femernforbindelsen/arkaeologi/fund-fra-udgravningerne/trae/skaeftet-flintoekse/

No hay comentarios: