martes, 18 de febrero de 2014

Pradzieje Suwalszczyzny i Mazur na nowoczesnej wystawie w Suwałkach (Polska)

 
W Muzeum Okręgowym w Suwałkach otwarto stałą wystawę archeologiczną „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”. Na ekspozycję oprócz starannie wyselekcjonowanych zabytków, składają się nowoczesna scenografia, liczne rekonstrukcje, stanowiska multimedialne i efekty dźwiękowe.
Na wystawie zwiedzający mogą zapoznać się z trwającą kilkanaście tysięcy lat historią regionu. W wędrówce przez dzieje towarzyszy widzom suwalski poszukiwacz przygód i badacz lokalnych dziejów. Muzealnicy stworzyli postać, która jest kompilacją kilku sylwetek dziewiętnastowiecznych starożytników oraz żyjących w dwudziestym stuleciu krajoznawców, archeologów i historyków.
Narracja wystawy skupia się na kilku kluczowych dla regionu okresach. Pierwszym z nich jest schyłek starszej i środkowa epoka kamienia. Zwiedzający wystawę poznaje środowisko naturalne, które było wówczas bardzo bogate, sprzyjało egzystencji wędrownych łowców, rybaków i zbieraczy. W tej części ekspozycji można obejrzeć m.in. naturalnej wielkości rekonstrukcję szałasu sprzed 10,5 tysiąca lat w Miłukach koło Ełku.
Kolejnym ważnym epizodem na którym skupia się wystawa jest pojawienie się Bałtów Zachodnich w połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Społeczność ta wznosiła imponujące budowle obronne na szczytach niedostępnych wzgórz oraz na rusztach drewnianych ulokowanych na płyciznach jeziornych.
Pierwszej połowie I tysiąclecia poświęcona jest następna część ekspozycji. Wtedy bogata kultura Bałtów Zachodnich rozkwitła. „Rozległe kontakty handlowe i możliwość zapoznania się z osiągnięciami prowincji rzymskich, sąsiednich plemion germańskich i ludów wschodnich stały się potężnym impulsem do rozwoju. Najważniejszym przedmiotem wymiany handlowej był wówczas bursztyn” – czytamy w opisie wystawy. Najcenniejsze eksponaty prezentowane publiczności pochodzą z cmentarzyska kurhanowego w Szwajcarii, na przedmieściach Suwałk.
Ostatnia część wystawy prezentuje wykrystalizowanie się plemienia Jaćwingów we wczesnym średniowieczu, z typowym dla okresu feudalnego systemem grodów obronnych, otoczonych osadami i polami. Głównym elementem tej części ekspozycji są zabytki pochodzące z zespołu osadniczo-obronnego w Szurpiłach. Ukazano również dramat bałtyjskich mieszkańców tych ziem, związany z brutalną inwazją krzyżacką.
Autorem koncepcji merytorycznej i tekstów na wystawie jest Jerzy Siemaszko. Ekspozycja powstała w wyniku realizacji projektu nr LT-PL/116, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, Litwa Polska 2007-2013 Sąsiedzi w działaniu. Wkład własny do projektu zapewniło miasto Suwałki. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Nauka w Polsce: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399192,pradzieje-suwalszczyzny-i-mazur-na-nowoczesnej-wystawie-w-suwalkach.html


No hay comentarios: